Przejdź do treści

Misja

Nasza misja: Jesteśmy stworzeni, by pomagać.
Tak jak św. Wincenty a Paulo.

St. Vincent Medical Center powstał na cześć Świętego Wincentego a Paulo.

Był on księdzem, misjonarzem, twórcą wspólnot, tzw. Rodzin Wincentyńskich, które realizowały jego misję: pomoc chorym, ubogim, potrzebującym wsparcia materialnego i duchowego.

Urodził się w Pouy, we Francji w 1581 roku. Dzięki niemu w całej Europie rozwijała się idea altruizmu i miłosierdzia.

W Polsce dzieła Św. Wincentego a Paulo istnieją od 1651 roku. Jeszcze za życia zdecydował on o wysłaniu misjonarzy do Polski. W 1653 w Warszawie został utworzony pierwszy dom przy parafii Św. Krzyża i rozpoczęły działalność Siostry Miłosierdzia, Szarytki (charite – miłosierdzie, dobroczynność).

Zgromadzenia Zakonne i wspólnoty Rodzin Wincentyńskich działają prężnie do dziś i realizują ideę swojego Ojca Założyciela.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej St. Vincent Medical Center od początku jego założenia miał ambicję realizowania misji Świętego Wincentego a Paulo.

Pacjent i jego potrzeby to dla nas wyzwanie niesienia pomocy pielęgniarskiej i medycznej. Jednak przede wszystkim widzimy w Pacjencie Człowieka z jego cierpieniem i emocjami.

Nasza historia

Kilka ważnych dla nas faktów z historii działalności St. Vincent Medical Center.

2001 dr Tomasz Majszyk zakłada NZOZ w ramach misji niesienia pomocy chorym nieuleczalnie, niepełnosprawnym, którzy wymagają szczególnej opieki. Ks Józef Jachimczak pobłogosławił pierwszy gabinet na ul. Radnej 14.

2002 Św. Jan Paweł II błogosławi naszą placówkę podczas pielgrzymki do Rzymu i Ojca Świętego wraz z delegacją Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

2002 pierwszy respirator podarowany przez żonę ambasadora USA. American Friends of Warsaw pomagali nam przez długie lata.

2003 rejestracja hospicjum i zespołu długoterminowej opieki domowej w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo na ul. Tamka 35. Zgromadzenie Księży i Sióstr wspierali nas szczodrze w pomocy chorym przez wiele lat.

2007 powstanie fundacji Jedni Drugim, która do dziś pomaga naszym Pacjentom przekazując sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Darowizny pieniężne pochodzą od wielu ludzi i instytucji, którym nie jest obca wrażliwość na cierpienia innych.